top of page
BILD0955.JPG

Over La Trappe

Monument La Trappe Deurne 

Omschrijving van Langgevelboerderij "La Trappe" (Zeilberg)

Inleiding

De BOERDERIJ La Trappe, gelegen aan de westelijke zijde van Riet, is een ontginningsboerderij, gesticht door de paters Trappisten in de laat achttiende- en vroeg negentiende-eeuwse Peel-ontginningen ten oosten van Deurne en Walsberg. De boerderij werd in 1878 als belegging gebouwd, maar op deze locatie stond al eerder een boerderij, eveneens geëxploiteerd door de in Deurne (Stationsstraat, huidige nummer 19) gevestigde monniken, die juist in deze tijd hun rentree in Nederland maakten.

Omschrijving

De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond, telt één bouwlaag en wordt gedekt door een wolfdak met oud Hollandse pannen. De hoog opgetrokken gevels zijn gemetseld in handvorm baksteen en worden afgesloten door een muizetandlijst. Het nog aanwezige houten gebint is middels smeedijzeren muurankers aan het muurwerk verankerd. Vensters en deuren hebben nog grotendeels de oorspronkelijke indeling. In de westelijke eindgevel is rechts van een keldervenster met bovenstaand opkamervenster een zesruits schuifvenster aangebracht. Op de kapverdieping twee openslaande vensters met kleine roedenverdeling. In de langsgevel een opgeklampte deur, geflankeerd door zesruits schuifvensters met luiken; een opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht; een achtruits houten stalvenster met bovenliggend luik naar de taszolder; een getoogde opgeklampte inrijpoort en een tweede dito poort, geflankeerd door twee achtruits houten stalvensters. De gevel wordt aan de oostelijke zijde afgesloten door een opgeklampte deur. De indeling van het woonhuis is nog grotendeels oorspronkelijk. Bijzonder is dat niet alleen het woonhuis, maar ook het bedrijfsgedeelte voor een deel onderkelderd is. Mogelijk is dit oorspronkelijk een fruitkelder geweest, maar het is ook mogelijk dat het een voormalige gierkelder betreft. De boerderij heeft een erf, waarop vier oude linden en is gelegen temidden van enkele oude hoogstam appelboomgaarden.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in het ontginningsgebied van de Peel, vooral vanwege de betrokkenheid van de toentertijd sinds kort weer in Nederland actieve Trappisten en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de langgevelboerderij.

Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de sobere ornamentiek en de traditionele streekeigen vormen. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het ex- en interieur.

Tags: agrarische gebouwen,boerderij,boerderij,boerderij, molen, bedrijf

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Licentie CC-0 (1.0)

Over: Over
bottom of page